Voor kinderen en jongeren

Wat is therapie?

Verdriet over verlies

Verdriet vanwege de scheiding van jouw ouders is iets wat heel diep gaat en veel pijn doet. Ook denk je vaak een keuze te moeten maken tussen je vader of moeder, je schoolwerk komt vaak in de knel door de scheiding en alles wat het met zich mee brengt. Ik kan hierbij helpen om jouw behoeftes duidelijk te maken en een weg te vinden in deze nieuwe thuis situatie.

Een faalangstig en sterk teruggetrokken kind

Faalangst komt best veel voor, helemaal in de hogere klassen van de lagere school. Dan zijn er opeens spreekbeurten of andere bezigheden die veel van je vragen. De angst wordt alsmaar groter en kan je helemaal verlammen. Samen met jou probeer ik hier een weg in te vinden.

Depressiviteit, een toenemend lijden

Depressie en angsten, het komt steeds meer voor bij jongeren. Dagen dat je niet meer weet waarom je je bed uitkomt en voor wie je nu eigenlijk naar school gaat. Het heeft toch allemaal geen zin.
Met bepaalde technieken probeer ik bij de kern van de gevoelens te komen. Dit zijn vaak de wat langere therapieën en eerlijk is eerlijk dit lukt niet altijd met coaching alleen. Soms is het nodig de huisarts in te schakelen en medicatie voor te schrijven.

Waarom therapie soms nodig is

Voor kinderen

Bij mij komen kinderen omdat zij ergens last van hebben of omdat zij hulp nodig hebben. Ik probeer deze kinderen te helpen en dat heet therapie.
Vind je het soms moeilijk om voor jezelf op te komen? Ben je vaak verdrietig of boos? Word je gepest of ben je zelf een pester? En wil je dit graag veranderen?
Misschien heb je van alles geprobeerd en er al met papa en mama over gepraat of weet je juist niet waar je moet beginnen.

Voor jongeren

Als je de lagere school verlaat ga je een nieuwe levensfase in. Behalve dat je school verandert, krijg je ook nieuwe vrienden en vriendinnen. Zelf verander jij ook; van kind naar jong volwassene. Dat valt niet altijd mee.
Misschien heb je vaker ruzie met je ouders over bijvoorbeeld jouw nieuwe vrienden of je huiswerk. Over hoeveel tijd je bezig bent met je Instagram, Snapchat of andere social media. Of misschien verandert er weinig en had je juist gehoopt een nieuwe start te kunnen maken op de middelbare school en valt dat tegen. Soms kun je dan helemaal in de knoop raken met jezelf en kom je er niet meer uit.

“Vaak is het probleem goed op te lossen maar zie je de oplossing zelf even niet. Coaching kan helpen, samen gaan we op zoek naar wat voor jou werkt, zodat jij je weer lekker gaat voelen.”

Van kind tot puber; niet altijd gemakkelijk

Waar zou ik je o.a. mee kunnen helpen:

meer zelfvertrouwen hebben

jezelf blijven

leren voor jezelf op te komen

depressieve gevoelens

balans vinden tussen leuke dingen en dingen die moeten

verlies door scheiding of overlijden

contact maken met anderen

Een Integratief kind- en Jeugd therapeut werkt vanuit 6 verklaringsmodellen. Daar komt de naam integratief vandaan.

Het gaat om de volgende modellen:

Medisch model: zijn de klachten of de problemen ontstaan vanuit een lichamelijk probleem? in dat geval wordt het kind doorverwezen naar de huisarts.

Stress model: dit model richt zich op het verkleinen van de draaglast, het onderzoeken van de stress waaronder het kind lijdt

Gedragsmodel: het aan- en afleren van gedrag en aanleren van nieuwe vaardigheden

Psycho-analytisch model: verwerken van onverwerkte gevoelens en gebeurtenissen vanuit het verleden

Systeem model: communicatie en de relaties binnen en buiten het gezin

Cognitief model: dit model wordt het meest gebruikt. Cognitieve therapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

“Samen met de therapeut ga je op zoek naar wat je dwarszit en wat jij nodig hebt om het probleem op te lossen, zodat jij weer de baas wordt van je eigen gedachten.”

Hoe gaat het in zijn werk

Wanneer u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u vrijblijvend een afspraak maken. Er vindt dan een gesprek plaats waar de klachten/ problemen worden besproken. Ik leg kort uit wat de behandeling inhoudt. Na dit gesprek kunt u alsnog beslissen of u door wilt gaan.
Een sessie met uw kind duurt ongeveer 1 uur en na elke 5 sessies vindt een gesprek met de ouders plaats waarin de voortgang en ontwikkeling van het kind besproken worden. De therapie is kortdurend en wordt beëindigd zodra het kind klaar is. Meestal is dat na minder dan 10 sessies. Ter afronding van de therapie vindt er een eindgesprek plaats.

Een kindertherapeut kan het verschil maken

Neem contact met mij op. Reageren doe ik heel snel, vaak nog dezelfde dag.

Afspraak maken

Veel gestelde vragen

De therapie is kortdurend, meestal duurt het 7 à 8 sessies. Bij zware problematiek zoals depressie kan het langer duren; zo rond de 10 à 11 sessies.

Nee, dit komt omdat de therapie niet gesubsidieerd wordt door de gemeente. Het is particulier. Er is soms wel een wachtlijst maar de wachttijd is niet meer dan 4 weken.

In sommige gevallen wordt de begeleiding vergoed door de zorgverzekeraar. Dit hangt af van uw aanvullende verzekering. Om er zeker van te zijn dat ook uw zorgverzekeraar de begeleiding vergoedt, adviseer ik u uw polis te raadplegen of te bellen met uw verzekeringsmaatschappij. Ook is het mogelijk de begeleiding te financieren uit een PGB.

Teruggave door Belastingdienst
Mocht uw verzekeraar niet tot vergoeding overgaan dan kunt u de gemaakte kosten vaak ook als ziektekosten opvoeren bij de Belastingdienst

Een kind kan het, een kind weet het, een kind doet het

Maak een afspraak